12/12/09

Η Γερμανίδα "Robin Hood"

Το έγκλημα δεν πληρώνεται, ακόμα κι αν είναι για καλό σκοπό. Σε ποινή  φυλάκισης 22  μηνών με αναστολή καταδικάστηκε η γερμανίδα   "Robin Hood".  Πρόκειται για μια διευθύντρια τράπεζας που πραγματοποιούσε αναλήψεις από λογαριασμούς πλουσίων, ώστε  να τακτοποιεί εκείνους των φτωχών. Συνέβη στο Bornheim, ένα μικρό αστικό κέντρο κοντά στη Βόννη. Η Ερίκα Μπ. που από το 1990 ήταν διευθύντρια  υποκαταστήματος μεγάλης τράπεζας,  "ξάφριζε" επι χρόνια και χωρίς να γίνεται αντιληπτή  τους λογαρισμούς των πιο πλούσιων για να  "σηκώνει απ' τα κόκκινα"  τους λογαριασμούς των φτωχώτερων. Συνολικά στο διάστημα  2003 με 2005 μετέφερε 7,6 εκ. ευρώ για 117 περιπτώσεις. Η γυναίκα, που είναι 62 ετών, δεν είχε κρατήσει για τον εαυτό της ούτε ένα σεντς! Μετά την σύλληψή της η διευθύντρια με τη χρυσή καρδιά απολύθηκε άμεσα και για να αντιμετωπίσει τα χρέη αναγκάστηκε να πουλήσει το σπίτι και όλα τα υπάρχοντά της.Bancaria “dona” ai clienti poveri i soldi dei ricchi

BERLINO-Il crimine non paga. Nemmeno quando è a fin di bene: 22 mesi di carcere con la condizionale è la condanna ricevuta da una vera e propria “Robin Hood” tedesca. Si tratta di una direttrice di banca che prelevava dai conti correnti dei ricchi per risanare quelli dei poveri. È accaduto a Bornheim, un piccolo centro vicino a Bonn. Qui Erika B. - che dal 1990 era direttrice della locale cassa di risparmio - avrebbe saccheggiato per anni, senza essere scoperta, i conti correnti dei clienti più ricchi per ripianare quelli dei più poveri. In tutto tra il 2003 e il 2005 avrebbe spostato 7,6 milioni di euro in 117 casi accertati. La donna, che ha 62 anni, per sé non ha mai preso nemmeno un centesimo. Dopo essere stata scoperta, la direttrice di banca dal “cuore d’oro” è stata licenziata in tronco. E per far fronte al debito ha dovuto vendere la casa e tutti i suoi beni.

Πηγή: http://city.corriere.it/2009/11/25/milano/i-fatti/bancaria-dona-clienti-poveri-soldi-ricchi-20599056563.shtml