24/11/09

Τα πιο παράξενα πλάσματα της αβύσσου


C'è anche Jumbo Dumbo, un insolito essere con le pinne come le orecchie dell'elefantino della Disney, tra gli strambi animali che popolano i bui abissi dei fondali oceanici dove la luce non penetra e il cibo scarseggia: Jumbo Dumbo è una delle specie scoperte nel censimento degli abissi, in cui sono state riconosciute oltre 17 mila specie viventi, benchè sia un posto così buio e inospitale.


I «SIGNORI» DEGLI ABISSI - Jumbo Dumbo e i suoi «amici» con le pinne-orecchie (in tutto sono nove le specie di Dumbo) vivono tra 1000 e 3000 metri di profondità e sono specie di polpi con due pinne laterali. Jumbo Dumbo è lungo qualcosa come due metri e pesa sei chili. Non meno strano è il pesce «coda di ratto» (Coryphaenoides brevibarbis) che vive tra 1700 e 4300 metri di profondità ed è un pesce bizzarro e allungato la cui età si può calcolare contando gli anelli di crescita nelle ossa dell'orecchio (otoliti), come si fa coi tronchi per datare gli alberi.


DAI CORALLI AI «CETRIOLI» - Un po' più su, intorno ai 1000 metri, troviamo coralli, cetrioli di mare, stelle, e una varietà incredibile di specie. Fanno notare la loro presenza anche strani vermetti (Lamellibrachia) che si cibano di petrolio in decomposizione e poi pesci che mangiano le carcasse di balene e altri abitanti dei mari. L'elenco è davvero infinito e più si va in profondità più gli animali sono diversificati e strambi, avendo ciascuno adottato una sua personale soluzione alla scarsità di cibo dell'habitat dove sono nati.

Υπάρχει κι ο Τζάμπο Ντάμπο, ένα ασυνήθιστο πλάσμα με πτερύγια όπως το ελεφαντάκι της Ντίσνευ,  ανάμεσα στα άλλα ζώα που ζουν στη σκοτεινή άβυσσο των ωκεανών όπου δε φτάνει το φως και η τροφή σπανίζει. Ο Τζάμπο Ντάμπο είναι ένα από τα είδη που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα στην απογραφή της αβύσσου κατά την οποία καταγράφηκαν πάνω από 17 χιλιάδες ζωντανά είδη, μολονότι είναι ένα περιβάλλον τόσο σκοτεινό κι αφιλόξενο.


"Οι κύριοι της αβύσσου"

Ο Τζάμπο Ντάμπο και οι φίλοι του με τα αυτιά-πτερύγια (συνολικά είναι εννέα τα είδη του Ντάμπο) ζούν στα 1000-3000 μέτρα βάθος και είναι είδος χταποδιού με δύο πλευρικά πτερύγια. Ο Τζάμπο έχει μήκος περίπου δύο μέτρα και ζυγίζει έξι κιλά! Δεν είναι λιγότερο παράξενο το πορτοκαλί ψάρι που μοιάζει με ουρά ποντικού και ζει στα 1700-4300 μέτρα, ένα πλάσμα αλλόκοτο και επιμήκες του οποίου η ηλικία μπορεί να υπολογιστεί μετρώντας τα δαχτυλύδια στην ανάπτυξης των οστών των αυτιών, όπως γίνεται και με τους κορμούς των δέντρων!


'Από τα κοράλια στα θαλάσσια αγγουράκια'

Λίγω παραπάνω, περίπου στα 1000 μέτρα, συναντάμε κοράλια, θαλάσσια αγγουράκια, αστερίες, μια απίστευτη ποικιλία ειδών. Επίσης κάνουν την εμφάνισή τους και περίεργα σκουλίκια (Lamellibrachia), που τρέφοντα με πετρέλαιο σε αποσύνθεση κι ακόμη ψάρια που τρέφονται με κουφάρια φαλαινών κι άλλων κατοίκων των θαλασσών. Ο κατάλογος είναι πραγματικά ατελείωτος κι όσο προχωρά κανείς στα βάθη τόσο συναντά όντα διαφορετικά και παράξενα, το καθένα έχοντας υιοθετήσει μια δική του λύση όσον αφορά την έλλειψη της τροφής στο περιβάλλον όπου έχει γεννηθεί.

Πηγή: http://www.corriere.it/animali/09_novembre_22/creature-abissi-jumbo-dumbo-coda-ratto_c6d3eac6-d78d-11de-a7cd-00144f02aabc.shtml

Απόδοση στα ελληνικά Ξ.Π.

Το ψάρι των πάγων
Θαλάσσιο γουρούνι
Μαλακό κοράλλι
Αστέρι-καλάθι Gorganocephalus
Aστέρι πουπουλένιο Promachocrinus