30/10/09

Το αινιγματικό χαμόγελο της Τζοκόντα


(ANSA) - LONDRA, 29 OTT - Uno studio spagnolo ritiene di aver scoperto il segreto del sorriso della Gioconda di Leonardo: sarebbe negli occhi di chi la guarda.Due ricercatori di Alicante sostengono, per la precisione, che il segreto sta nelle diverse cellule che compongono la retina che trasmettono al cervello informazioni le quali codificano i dati riguardanti la grandezza di un oggetto, il suo colore e posizionamento e che variano di volta in volta, creando una percezione diversa dell'espressione della Gioconda. http://it.yahoo.com/notizie

Μία ισπανική έρευνα ισχυρίζεται ότι ανακάλυψε το μυστικό στο χαμόγελο της Τζοκόντα, του Λεονάρντο... υπάρχει στα μάτια όσων την κοιτάζουν.Δύο ερευνητές της Αlicante υποστηρίζουν για την ακρίβεια ότι το μυστικό βρίσκεται στα διαφορετικά κύτταρα που συνθέτουν τη ρητίνη και μεταφέρουν πληροφορίες στον εγκέφαλο οι οποίες κωδικοποιούν δεδομένα σχετικά με το μέγεθος ενός αντικειμένου, το χρώμα του και τη θέση του που διαφέρουν κάθε φορά, δημιουργώντας έτσι μια διαφορετική αντίληψη για την έκφρασης της Τζοκόντα.