18/7/10

ο Paul δίνει χρησμό για την Ελλάδα...

Και σε πέντε έξι εβδομάδες, σωθήκαν όλες οι τροφές...
Και τότε ρίξανε τον κλήρο, να δούνε ποιος θα φαγωθεί...
Ωε, ωεεε, ωε, ωε!